KONTINUIRANA ANKETA O RADNOJ SNAZI – ARS 2024

U skladu s Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu Federalni zavod za statistiku, u saradnji s Agencijom za statistiku BiH i Republičkim zavodom za statistiku RS, provodi kontinuiranu Anketu o radnoj snazi u 2024. godini (ARS 2024) na teritoriji FBiH. Od 2006-2019 godine Anketa…