SAOPĆENJE

U prostorijama Federalnog zavoda za statistiku, dana 29.12.2017. godine održana je press konferencija na temu Bruto domaći proizvod u Federaciji Bosne i Hercegovine.   Odsjek za odnose javnošću i biblioteka Federalni zavod za statistiku Ul. Zelenih Beretki broj 26. +387 (33) 407 018 +387 (33) 226 151 fedstat@fzs.ba www.fzs.ba