Demant Federalnog zavoda za statistiku u vezi sa navodima u članku objavljenom na portalu Klix

U cilju istinitog i potpunog informisanja javnosti, a vezano za tvrdnje iznesene u  članku objavljenom na portalu Klix pod nazivom „FBiH frizirala podatke o ekonomskom padu: Ipak nismo bili drugi najbolji u Evropi“, od 04.01.2021. godine Federalni zavod za statistiku želi uputiti demanti na navedene tvrdnje. 

U skladu sa Kodeksom prakse europske statistike i načelom nepristrasnosti i objektivnosti, statistički podaci se obrađuju na objektivnoj osnovi i  u skladu sa statističkim metodologijama.

Prema „Kodeksu za štampu i online medije“ i to pozivajući se na članove: 1, 2, 5, 7, 8 i 15, konstatujemo da su iznesene jednostrane i netačne tvrdnje bez prethodno traženog mišljenja i obrazloženja zvaničnih proizvođača i davaoca službenih podataka (Federalni zavod za statistiku).

Zbog objektivnog informisanja javnosti Zavod ima obavezu da iznese sljedeće argumente:

  • Osnovna svrha obračuna tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda je izračun realne stope rasta. Smatramo da je potrebno naglasiti da  nedesezonirana (izvorna)  stopa realnog pada BDP-a za II tromjesečje 2020. godine (promjene u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine) nije izmijenjena i da iznosi 9,7 %,  a koja se uglavnom i koristi kod poređenja  kratkoročnih ekonomskih kretanja između regija ili zemalja. Ovo nedvosmismisleno pokazuje da podaci nisu „frizirani“ jer su nedesezonirani (izvorni) podaci ostali nepromijenjeni;

Produžavanje serije stopa rasta sezonski podešenih podataka publikovanjem tromjesečnih podataka za svako sljedeće tromjesečje, može prouzrokovati korekcije već objavljenih sezonski podešenih stopa rasta zbog svojstva primijenjene metode desezoniranja. Tromjesečni podaci tekuće godine su podložni promjenama do objavljivanja podataka za četvrto tromjesečje. Poslije objavljivanja podataka za četvrto tromjesečje, tromjesečni podaci su podložni promjeni samo u cilju usklađivanja sa godišnjim podacima.

  • S tim u vezi ističemo da je netačna tvrdnja:“…da je Federalni zavod za statistiku „korigovao“ ili uduplao pad u ranijem kvartalu. Umjesto pada od 5,6% sada stoji velikih 10,5%.“
  • Također, radi objektivnog informisanja javnosti potrebno je da naglasimo da se procjene tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda za Federaciju Bosne i Hercegovine ne dostavljaju Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine,  te da Federalni zavod za statistiku koristi „indirektni“ metod obračuna na osnovu indikatora kojim raspolaže. Stoga ne stoji tvrdnja da su podaci Agencije za statistiku BiH zbir entitetskih podataka za tromjesečni BDP (osim u slučaju godišnjeg BDP-a po proizvodnom pristupu za koji se primjenjuje „bottom up“ pristup što predstavlja zbir entitetskih podataka).
  • U cilju stvaranja jedinstvenog statističkog sistema u Bosni i Hercegovini Federalni zavod za statistiku je u mjesecu aprilu 2018 godine., upoznao bivšeg šefa EU Delegacije Vigemarka i predsjednika EU komisije g. Junkera o poteškoćama koje je neoophodno prevazići na nivou Bosne i Hercegovine da bi podaci bili usklađeni sa ACQIS (pravnom stečevinom Evropske unije). Ovim putem podsjećamo da je FZS 2017. godine u „Službenim novinama FBiH“ broj: 102/17 objavio sve metodologije u cilju transparentnosti i zaštite manipulisanja podacima, a što predstavlja veliki napredak statistike Federacije BiH na čelu sa Vladom FBiH, jer su po prvi put objavljeni svi metodološki dokumenti.

Zbog zaštite integriteta institucije pozivamo sve one koji koriste i tumače podatke Federalnog zavoda za statistiku da prije iznošenja opasnih, paušalnih tvrdnji u medijima o „friziranju“ službenih podataka kontaktiraju Zavod, kao jedinu mjerodavnu i ovlaštenu instituciju za obradu i objavu podataka, kako bi dobili ispravna i metodološki argumentovana pojašnjenja, u suprotnom Federalni zavod za statistiku biće prinuđen poduzeti sve Zakonom propisane radnje.

S obzirom na sve naprijed navedene činjenice zahtijevamo da se ovaj demant i saopćenja u prilogu objave u cjelosti.