O Federalnom zavodu za statistiku

             

Federalni zavod za statistiku je najznačajniji službeni izvor informacija u Federaciji Bosne i Hercegovine, nezavisan u izboru izvora podataka, statističkih metoda i procedura, odluka koje se odnose na sadržaj, formu i vrijeme distribucije kao i odluka koje se odnose na zaštitu povjerljivosti podataka. Podaci i informacije do kojih dolazi putem svojih istraživanja su veoma priznati i imaju široku upotrebu/uporabu. Kompetencije Zavoda temelje se na stručnim kvalifikacijama zaposlenika.

Federalni zavod za statistiku je samostalna upravna organizacija koja obavlja svoje poslove u skladu sa Zakon o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Sl. Novine FBiH br.63/03 i 9/09) a redovna statistička istraživanja provodi na temelju višegodišnjeg Programa provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i godišnjeg Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Zadatak Federalnog zavoda za statistiku je pružanje pouzdanih, kvalitetnih, razumljivih, pravovremenih i međunarodno uporedivih statističkih podataka koje zadovoljavaju potrebe donositelja odluka, istraživača i ostalih domaćih i stranih korisnika i odražavaju stanje i promjene u ekonomskom, demografskom i socijalnom području, području životne sredine i prirodnih resursa.