Godišnji Bruto domaći proizvod u 2017. godini

Godišnji  Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u Federaciji BiH za 2017. godinu iznosi 20.539.696  hiljada KM i nominalno je veći za 5,1% u odnosu na 2016. godinu. Godišnja stopa realnog rasta BDP-a u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,2%.