Prirodno kretanje stanovništva i brakovi u FBiH – konačni rezultati za 2017.

Živorođeni                      19.824

Umrli                                21.689

Prirodni priraštaj            -1.865

Zaključeni brakovi          12.994

Razvedeni brakovi          1.725

Vitalni indeks                      91,4