PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA za mjesec maj/svibanj 2017. godine – prvi rezultati

14.5 pdf     14.5 xlsx

Živorođeni                           1.632

Umrli                                     1.788

Prirodni priraštaj                 -156

Umrla dojenčad                         11

Broj zaključenih brakova   1.159

Broj razvedenih brakov          80

Vitalni indeks                            91