Prirodno kretanje stanovništva za mjesec maj/svibanj 2017.godine-prvi rezultati

Živorođeni                           1.632

Umrli                                     1.788

Prirodni priraštaj                 -156

Umrla dojenčad                         11

Broj zaključenih brakova   1.159

Broj razvedenih brakova        80

Vitalni indeks                            91

14.5 pdf