PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA–(za mjesec april/travanj 2017.godine-prvi rezultati)

14.4 pdf    14.4 xlsx

Živorođeni                    1.450

Umrli                             1.577

Prirodni priraštaj         -127

Umrla dojenčad                 11

Br.zaključenih brakova 1.156

Br.razvedenih brakova    81

Vitalni indeks                    92