Prirodno kretanje stanovništva-april/travanj 2017-prvi rezultati

Živorođeni                    1.450

Umrli                             1.577

Prirodni priraštaj         -127

Umrla dojenčad                 11

Br.zaključenih brakova 1.156

Br.razvedenih brakova    81

Vitalni indeks                    92

14.4 pdf