TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE U 2016. GODINI

5.8.5-pdf    5.8.5-xlsx

Fiksni telefonski razgovori u minutana u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine veći su za 1,9%.

Broj pretplatnika fiksne telefonije u periodu I-XII 2016.godine u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 8,1%.

Broj pretplatnika mobilne telefonije u periodu I-XII 2016.godine u odnosu na isti period 2015. godine veći je za 3,2%.

Mobilni telefonski razgovori u minutama u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manji su za 9,8%.

Broj internet pretplatnika u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine veći je za 4,6%.

Broj internet pretplatnika, pristup modemom u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 0,9%.

Broj ISDN pretplatnika u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 6,8%.

Broj ADSL pretplatnika u periodu I-XII 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine veći je za 6,9%.

Broj poslatih SMS poruka u periodu I-XII 2016. u odnosu na isti period 2015. godine manji je za 24,8%.