MJESEČNI INDIKATORI STATISTIKE SMJEŠTAJA U TURIZMU-januar/siječanj 2017.

4.1-pdf    4.1-xls

Ukupan broj dolazaka turista u januaru/siječnju 2017. godine iznosio je 34.892 što je za 16,1% više u odnosu na januar/siječanj 2016. godine, a u odnosu na decembar/prosinac 2016. godine manje je za 24,7%. Učešće domaćih turista je 35,4%, a stranih turista 64,6%.

Ukupan broj noćenja turista u januaru/siječnju 2017. godine iznosio je 70.050 što je za 16,7% više u odnosu na januar/siječanj 2016. godine, a u odnosu na decembar/prosinac 2016. godine manje je za 16,9%. Učešće domaćih turista je 32,6%, a stranih turista 67,4%.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,1%.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (32,1%), Turske (7,3%), Slovenije (5,8%), Srbije (5,1%), i Njemačke (4,2%) što je ukupno 54,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 45,5% noćenja

Broj raspoloživih kreveta u januaru/siječnju 2017. godine iznosio je 26.366 što je za 27,7% više u odnosu na januar/siječanj 2016. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 9,5%.