Prezentacija za medije o konačnim rezultatima Popisa stanovništva 2013

Federalni zavod za statistiku je dana 01.07.2016. godine u 11 sati održao prezentaciju za medije o konačnim rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava/kućanstava i stanova u BiH 2013. godine.
Prisutni su informirani o hronološkim aktivnostima Federalnog zavoda za statistiku vezanim za Popis a nakon toga su prezentirani podaci za nivo Federacije, kantona i općina,
i to iz oblasti demografije, obrazovanja, ekonomskih karakteristika radne snage, uslova stanovanja i poljoprivrednih domaćinstava.

Zavod za statistiku Juli16 AK (3)   Zavod za statistiku Juli16 AK (2)   Zavod za statistiku Juli16 AK (9)