NEZAVISNE NOVINE -PREDMET: Očitovanje povodom članka objavljenog na portalu Nezavisnih novina

Dana 17.05.2016.godine, na portalu Nezavisnih novina objavljen je članak pod nazivom: „Rok za objavljivanje rezultata popisa produžiti do kraja godine”. U tekstu se navodi kako je direktorica Republičkog zavoda za statistiku RS, gospođa Radmila Čičković dobila pismo direktora Federalnog zavoda za statistiku Emira Kremića u kome poziva direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića da utvrdi Jedinstvenu metodologiju za obradu podataka popisa, navodeći da mu za to nije potrebna saglasnost entitetskih zavoda i Centralnog popisnog biroa. U tekstu se takođe navodi kako: “Ona smatra da su Kremićevi navodi da Jukić godinu dana vrši opstrukcije i krši zakon neosnovani jer je Jukić na čelu Agencije tek četiri mjeseca.” S tim u vezi želimo istaći da nisu tačni navodi da je gospodin Kremić u navedenom pismu rekao kako gospodin Jukić godinu dana vrši opstrukcije i krši zakon. Gospodin Kremić je u pismu ukazao na neodgovorno ponašanje direktora Agencije za statistiku BiH u periodu od decembra 2015.do maja 2016.godine, te pozvao direktora Agencije za statistiku BiH da hitno utvrdi Jedinstveni program obrade podataka. U cilju dokazivanja tačnosti ovih navoda, dostavljamo vam kopiju pisma koja je upućena Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine i drugim relevantnim institucijama i osobama. Činjenica da je gospođa Čičković na 46.sjednici Centralnog popisnog biroa, bez ikakve rasprave prihvatila Jukićev prijedlog da se za kontingent popisnica od 121.000 brišu podaci o etničkoj pripadnosti, vjeroispovjesti i jeziku, da je imenovana prihvatila Jukićev prijedlog da se prolongira rok za objavu podataka, te da se i kroz navedenu izjavu stavlja na stranu gospodina Jukića, iako su zakonske odredbe u pogledu nadležnosti utvrđivanja Jedinstvenog programa obrade podataka sasvim jasne, navodi na zaključak da se radi o zajedničkom interesu da se odugovlači sa objavomrezultata Popisa.

S poštovanjem,

Federalni zavod za statistiku

Preuzmite članak