Saopćenje za javnost povodom održane 47. sjednice Centralnog popisnog biroa

Predstavnici Federalnog zavoda za statistiku su dana 11.05.2016. godine prisustvovali 47. sjednici Centralnog popisnog biroa. U okviru prve tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog jedinstvenog programa za obradu popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni Hercegovini 2013. godine.

S obzirom da nije došlo do približavanja stavova ni po jednom od neusaglašenih pitanja, već su po ko zna koji put samo ponovljeni već dobro poznati stavovi članova, Centralni popisni biro je JEDNOGLASNO zaključio da je isti izvršio svoju zakonsku obavezu iz člana 24. stav 2. tačka f. Zakona o popisu i razmotrio prijedlog Jedinstvenog programa obrade podataka, o čemu svjedoče zapisnici sa ranijih sjednica prije svega zapisnici sa 45. i 46. sjednice. Zaključeno je da Centralni popisni biro nije nadležan da utvrdi Jedinstveni program i da je nepotrebno dalje insistirati na usaglašavanju stavova članova CPB, obzirom da je Agencija za statistiku BiH prema članu 20. stav 1. tačka c) Zakona o popisu nadležna da utvrdi predmetnu metodologiju.

Iako je u toku rasprave direktor Agencije za statistiku BiH iznio stav da nije jasan zakonski osnov iz člana 20.stav 1. tačka c) Zakona o popisu po kojem se od Agencije za statistiku BiH očekuje da utvrdi Jedinstveni program, nakon rasprave se saglasio sa naprijed navedenim zaključkom.

U okviru druge tačke dnevnog reda razmatran je Prijedlog informacije za Vijeće ministara BiH o trenutnim aktivnostima popisa, u kojoj direktor Agencije za statistiku BiH predlaže izmjenu zakonskog roka objave rezultata popisa kroz izmjenu Zakona o popisu, tražeći da se rok za objavu rezultata prolongira do kraja godine, a da se ostavi rok za dodatna usaglašavanja u cilju utvrđivanja Jedinstvenog programa obrade podataka do 01.07.2016. godine.

Članovi Centralnog popisnog biroa Federalni zavod za statistiku nisu podržali navedeni prijedlog ukazujući na neophodnost prethodnog utvrđivanja Jedinstvenog programa obrade podataka od strane direktora Agencije za statistiku BiH shodno zakonskoj nadležnosti. S obzirom da su se stekli svi potrebni preduslovi, traženo je da direktor Agencije za statistiku BiH već naredne sedmice utvrdi Jedinstveni program obrade i isti objavi u Službenom glasniku BiH.

Na kraju rasprave je zaključeno da će direktor Agencije za statistiku BiH shodno zakonskoj nadležnosti utvrđenoj u članu 20. stav 1. tačka c) Zakona o popisu utvrditi Jedinstveni program obrade podataka i ukoliko ne uspije navedeni dokument usaglasiti sa svojim zamjenicima.

Zaključci doneseni na 47. sjednici potvdili su opravdanost zahtjeva Federalnog zavoda za statistiku koji je u više navrata i pismeno i usmeno zahtijevao da direktor Agencije za statistiku BiH utvrdi Jedinstveni program obrade podataka shodno zakonskoj obavezi utvrđenoj u članu 20. stav 1. tačka c) Zakona o popisu.

U cilju potpune informisanosti javnosti želimo istaći da su neosnovane izjave pojedinih članova CPB-a iznesene neposredno nakon održane sjednice u kojim je navedeno da Centralni popisni biro nema kapacitet da dalje razmatra Jedinstveni program obrade podataka.

Na sjednici je zaključeno da CPB nema zakonski osnov za utvrđivanje Jedinstvenog proograma obrade podataka, a ne da nema kapacitet da ga razmatra.

U medijima se mogla čuti i neosnovana izjava da nas doneseni zaključci vraćaju na početak. Iz donesenih zaključaka na 47. sjednici potvrđena je odgovornost Agencije za statistiku da utvrdi Jedeinstveni program obrade podataka, a entitetski zavodi za statistiku će učestvovati u njenoj izradi na način da će na utvrđeni prijedlog Agencije za statistiku BiH imati mogućnost da daju svoje sugestije i komentare, koje Agencija za statistiku BiH nije u obavezi prihvatiti.

S obzirom da se navedena procedura može završiti za nekoliko dana iznesena izjava se ne može prihvatiti kao osnovana.

 

 

Federalni zavod za statistiku
Sarajevo, 12.05.2016.godine

Preuzmite: Saopstenje_za_javnost_FZS