SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Predstavnici Federalnog zavoda za statistiku su dana 07.04.2016. godine prisustvovali 46.sjednici Centralnog popisnog biroa. Na sjednici su razmatrani rezultati analiza vezano za pitanja utvrđivanja rezidentnog statusa, oko kojih ne postoji saglasnost članova CPB-a. Federalni zavod za statistiku je u cjelosti podržao ponuđena rješenja i preopruke IMO tima. Članovi CPB-a Federalnog zavoda za statistiku su ostali pri dosadašnjem stavu da Agencija za statistiku BiH shodno članu 20. stav 1. tačka c. Zakona o popisu stanovništva domaćinsava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. treba da utvrdi Jedinstveni program za obradu popisne građe popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni Hercegovini 2013. godine u skladu sa preporukama IMO tima. IMO tim je i u 22. izvještaju (tačka 40.) snažno preporučio direktoru Agencije za statistiku BiH da hitno donese odluku po pitanju editovanja statusa rezidenta uz uvažavanje ranije datih pravila za izvođenje rezidentnog statusa. Na sjednici je iznesen i prijedlog da se prihvati program obrade podataka predložen od strane IMO tima, odnosno da 121.280 popisnica, oko kojih trenutno ne postoji saglasnost dobije status rezidenta, ali da se za te popisnice podaci etničkoj pripadnosti, jeziku i vjeroispovjesti preprave i dobiju status „NEPOZNATO“. Federalni zavod za statistiku nije podržao navedeni prijedlog jer je isti u suprotnosti sa odredbama Zakona o popisu stanovništva domaćinsava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013, evropskim preporukama i preporukama IMO tima. Federalni zavod za statistiku je opredjeljen ka EU putu i stoga je u potpunosti prihvatio IMO preporuke u skladu sa Zakonom, a što je 17.12.2015.godine potvrdio u Briselu.

Preuzmite članak