Održan sastanak direktora statističkih institucija

Dana, 28.01.2019.g. održan je sastanak direktora statističkih institucija u Agenciji za statistiku BiH na kojem je prisustvovao doc.dr. Emir Kremić, direktor Federalnog zavoda za statistiku zajedno sa suradnicima. Teme sastanka odnosile su se na usaglašavanje prijedloga aktivnosti Twinning projekta kao i programiranje IPA 2019 Fonda . „Shodno dosadašnjoj kvalitetnoj suradnji,…