OBAVJEŠTENJE

Federalni zavod za statistiku je pripremio Nacrt Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2024. godinu.

U skladu sa Uredbom o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata, pozivamo Vas da, u roku od 8 dana od dana postavljanja Nacrta Plana na web stranicu Federalnog zavoda, dostavite eventualne komentare na isti.

Nacrt Budžeta Federalnog Zavoda za statistiku će naknadno biti unešen  u Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za  Federaciju BiH za 2024. godinu, nakon što bude utvrđen od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Plan možete preuzeti OVDJE

Komentare je moguće dostaviti putem zvanične e-mail adrese Federalnog zavoda za statistiku [email protected]