Indeksi potrošačkih cijena u novembru/studenom 2019. godine

Potrošačke cijene u novembru/studenom 2019. godine, više su za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec. U novembru/studenom 2019. godine u odnosu na novembar/studeni 2018. godine, cijene su više za 0,2% (godišnja inflacija).