Godišnji Bruto domaći proizvod u 2018. godini

Godišnji  Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u Federaciji BiH za 2018. godinu iznosi 21.983.507  hiljada KM i nominalno je veći za 7,0% u odnosu na 2017. godinu. Godišnja stopa realnog rasta BDP-a u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,8%.