Registrujte se za ICOS2019!

Ne propustite!  U toku je registracija učesnika za drugu Međunarodnu konferenciju o zvaničnoj statistici ICOS2019.

Konferencija će okupiti statističke stručnjake, akademske radnike, ekonomiste i korisnike statističkih podataka iz BiH i svijeta na dvodnevnom skupu koji se održava na Ekonomskm fakultetu Univerziteta u Sarajevu 14. i 15. novembra 2019. godine.

Registracija učesnika moguća je preko web-stranice ICOS2019: http://icos2019.efsa.unsa.ba/index.php/registration.