Indeksi potrošačkih cijena u februaru/veljači 2019. godine

Potrošačke cijene u februaru/veljači 2019. godine, više su za 0.3% u odnosu na prethodni mjesec. U februaru/veljači 2019. godine u odnosu na februar/veljaču 2018. godine, cijene su više za 1.0% (godišnja inflacija).