Saopćenje za medije

U vezi tumačenja podataka koji se odnose na Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini a vezano za izborni proces koji provodi Centralna izborna komisija BiH, obavještavamo Vas, da je Federalni zavod za statistiku kao pravni sljednik ranijeg Republičkog i Državnog zavoda za statistiku kao ovlašteni organ shodno članu 9. Zakona o statistici Federacije Bosne i Hercegovine, tačke 4) i 6) dao stručno tumačenje podataka vezanih za Popis stanovništva Bosne i Hercegovine i na taj način određujući da je samo Popis stanovništva iz 1991. godine kvalifikovan i prikladan za izborni proces u 2018. godini u Bosni i Hercegovini kao što je to bio slučaj i u prethodnim izbornim procesima od 1996. do 2018. godine.

Predmetno stručno tumačenje je u skladu sa Zakonskim propisima obavezujuće tumačenje za sve druge pravne subjekte pa tako i Centralnu izbornu komisiju i obavezujuće dejstvo prema Izbornoj komisiji pravno nastupa 19.11. 2018. godine kada je zaprimila dostavljeno obavezujuće stručno tumačenje, čiju kontrolu i zakonitost može izvršiti samo, Ured Visokog Predstavnika  – OHR za Bosnu I Hercegovinu ili Ustavni Sud Bosne i Hercegovine.

Prednja zakonska ovlaštenja i tumačenja su obrazložena i data u stručnom tumačenju ovog Zavoda, tako da od 19.11.2018. godine uzimajući u obzir njegovu zakonsku obavezujuću snagu, više ne postoje bilo kakve pravne zapreke za potpunu implementaciju izbornog procesa u skladu sa Popisom stanovništva iz 1991. godine.

Odsjek za odnose sa javnošću i biblioteka

Federalni zavod za statistiku

Ul. Zelenih Beretki broj 26.

+387 (33) 407 018

+387 (33) 226 151

fedstat@fzs.ba

www.fzs.ba