Bruto domaći proizvod za III tromjesečje 2017. godine/Gross Domestic Product for the third quarter of 2017

Bruto domaći proizvod u Federaciji BiH za treće tromjesečje 2017. godine, prema prvoj procjeni, realno je veći za 3,4 %  u odnosu na isto tromjesečje 2016. godine. / First estimate of Gross Domestic Product in Federation BiH for the third quarter 2017 presents real growth of 3.4% compared to the same quarter of the previous year.

Saopćenje_tromjesečni BDP_Q3 2017-pdf