Indeksi potrošačkih cijena u novembru/studenom 2017. godine

 

Potrošačke cijene u novembru/studenom 2017. godine, u prosjeku, više su za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec. U novembru/studenom 2017. godine u odnosu na novembar/studeni 2016. godine, cijene su više za 1,9% (godišnja inflacija).