Prirodno kretanje stanovništva-septembar/rujan 2017. godine-prvi rezultati

Živorođeni                                 1.757
Umrli                                          1.520
Prirodni priraštaj                        237
Umrla dojenčad                             16
Broj zaključenih brakova        1.475
Broj razvedenih brakova            80
Vitalni indeks                               116

–>14.9