Prirodno kretanje stanovništva-august/kolovoz 2017 – prvi rezultati

Živorođeni                                 1.915
Umrli                                          1.815
Prirodni priraštaj                       100
Umrla dojenčad                             11
Broj zaključenih brakova       1.628
Broj razvedenih brakova             80
Vitalni indeks                              106

—->14.8 pdf