Prirodno kretanje stanovništva-juni/lipanj 2017-prvi rezulati

Živorođeni               1.644

Umrli                       1.680

Prirodni priraštaj  -36

Umrla dojenčad      23

Broj zaključenih brakova     640

Broj razvedenih brakova         79

Vitalni indeks                            98

 

14.6 pdf