INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA–JANUAR/SIJEČANJ 2017.GODINE – ISPRAVKA

I S P R A V K A

U saopćenju 7.1.1 Indeksi potrošačkih cijena – januar/siječanj 2017.godine, došlo je do greške u komentaru i Tabeli 1. Indeksi potrošačkih cijena januar/siječeanj 2017. godine. Stoga molimo korisnike da se koriste tabelom koju ovdje objavljujemo.

7.1.1 Ispravka-pdf    7.1.1 – ispravka-xls