INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA – FEBRUAR / VELJAČA 2017. GODINE

7.1.2-pdf    7.1.2-xls

Potrošačke cijene u februaru/veljači 2017. godine, više su za 0.5% u odnosu na prethodni mjesec.

Posmatrano po odjeljcima Klasifikacije lične/osobne potrošnje prema namjeni, cijene su porasle u odjeljcima: Odjeća i obuća za 1.8%, Hrana i bezalkoholna pića za 1.5%, Prijevoz za 0.5% i Rekreacija i kultura za 0.2%.

Cijene su niže u odjeljcima: Ostala dobra i usluge za 0.5%, Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 0.2%, Alkoholna pića i duhan, Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće i Komunikacije za 0.1%.

U ostalim odjeljcima cijene se nisu značajnije mijenjale u ovom mjesecu.

U februaru/veljači 2017.godine u odnosu na februar/veljaču 2016. godine, cijene su više za 1.7% (godišnja inflacija).