PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA decembar/prosinac 2016. i za cijelu 2016.godinu-prvi rezultati

14.12-pdf    14.12-xlsx

VITALNI DOGAĐAJI U F BiH, decembar/prosinac 2016.godine i 2016.godine-prvi rezultati

Živorođeni                           1.824                    19.110

Umrli                                    1.905                    20.558

Prirodni priraštaj                   -81                     -1.448

Umrla dojenčad                        17                         135

Br. zaključenih brakova     1.085                   12.600

Br.razvedenih brakova           121                      1.092

Vitalni indeks                            96                            93