Potpisan memorandum o saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BIH

Potpisan memorandum o saradnji sa Akademijom nauka i umjetnosti BIH

Federalni zavod za statistiku i Akademija nauka i umjetnosti BiH će zajedno organizirati okrugle stolove, konferencije i druge javne događaje u pravcu unapređivanja statistike u Bosni i Hercegovini.