OSTVARENI PRINOSI KASNIH USJEVA, VOĆA I GROŽĐA U FEDERACIJI BIH U 2016.-Predhodni podaci

13-1-1-pdf    13-1-1-xls

U 2016. godini u FBiH ostvarena je proizvodnja kukuruza-zrno od 243.760 tona, što je više za 29,8% u odnosu na 2015.

U proizvodnji industrijskog bilja, kod soje je zabilježen rast proizvodnje za 162,5%, a kod proizvodnje duhana smanjenje za 13,4% u odnosu na 2015.

Kod krompira/krumpira prozvodnja iznosi 228.009 tona i veća je za 12,6%, a proizvodnja graha-zrno veća je za 47,0% u poređenju sa proizvodnjom u prošloj godini.

U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježen je rast kod proizvodnje djeteline za 9,7%, lucerke/lucerne za 10,9%, kukuruza za krmu za 31,6% i travno-djetelinskih smjesa za 12,1% u poređenju sa 2015. Kod voća ostvarena proizvodnja jabuka manja je za 23,1% i šljive za 6,6% u odnosu na 2015.

Ukupna proizvodnja grožđa veća je za 9,2% u odnosu na 2015.