BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I BRUTO DODANA VRIJEDNOST U 2015. GODINI-PROIZVODNI PRISTUP

10-1-2-pdf   10-1-2-xls

Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama u Federaciji BiH za 2015. godinu iznosi 18.677.169 hiljada KM. Stopa realnog rasta BDP-a u 2015. godini u

odnosu na 2014. godinu iznosi 3,1%.