PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA – septembar/rujan 2016. godine–prvi rezultati

14-9-pdf   14-9-xlsx 

VITALNI DOGAĐAJI U F BiH, septembar/rujan 2016. godine

Živorođeni                           1.786

Umrli                                    1.707

Prirodni priraštaj                   79

Umrla dojenčad                      14

Br. zaključenih brakova   1.408

Br.razvedenih brakova           99

Vitalni indeks                         105