Kantoni u brojkama

KANTONI U BROJKAMA 2019. GODINA Unsko-sanski kanton u brojkama Kanton Posavski u brojkama Tuzlanski kanton u brojkama Zeničko-dobojski kanton u brojkama Bosansko-podrinjski kanton u brojkama Srednjobosanski kanton u brojkama Hercegovačko-neretvanski kanton u brojkama Zapadnohercegovački kanton u brojkama Kanton Sarajevo u brojkama Kanton 10 u brojkama KANTONI U BROJKAMA 2018. GODINA…

KAKO DOĆI DO PODATAKA

INFORMACIJE MOŽETE DOBITI: -     Telefonom: Odsjek za publicistiku: 00 387 33 20 64 52, 20 64 53 -     Telefaksom: 00 387 33 22 67 05 -          Elektronskom poštom:fedstat@fzs.ba -          Na Internetu na adresi: www.fzs.ba Za vanjske korisnike Odjeljenje publicistike radi od 9 do 16 sati, Zelenih beretki 26. U sklopu…