Kantoni u brojkama

KANTONI U BRJKAMA 2016. GODINE Bosansko Podrinjski kanton u brojkama Hercegovačko-neretvanski kanton u brojkama Kanton 10 u brojkama Kanton Posavski u brojkama Kanton Sarajevo u brojkama Srednjobosanski kanton u brojkama Tuzlanski kanton u brojkama Unsko Sanski kanton u brojkama Zapadnohercegovački kanton u brojkama Zenicko Dobojski kanton u brojkama

KAKO DOĆI DO PODATAKA

INFORMACIJE MOŽETE DOBITI: -     Telefonom: Odsjek za publicistiku: 00 387 33 20 64 52, 20 64 53 -     Telefaksom: 00 387 33 22 67 05 -          Elektronskom poštom:fedstat@fzs.ba -          Na Internetu na adresi: www.fzs.ba Za vanjske korisnike Odjeljenje publicistike radi od 9 do 16 sati, Zelenih beretki 26. U sklopu…