Obrasci statistike nacionalnih računa za 2022. godinu

Federalni zavod za statistiku obavještava poslovne subjekte da se podaci potrebni za obračunBruto domaćeg proizvoda za Federaciju BiH više neće prikupljati putem statističkog obrasca “Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja (StatAneks)”. Umjesto istog, a na osnovu dogovora i potpisanog Memoranduma o saradnji sa Finansijsko-informatičkom agencijom (FIA), potrebni podaci za 2022. godinu…