Investicije u stalna sredstva u Federaciji BiH u 2022. godini (prvi rezultati)

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2022. godinu (prvi rezultati) iznosi 4.593.068 hiljada KM. U odnosu na 2021. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2022. godini su veće za 20,9%.