Indeksi potrošačkih cijena u februaru/veljači 2023. godine

Potrošačke cijene u februaru/veljači 2023. godine, porasle su za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec. U februaru/veljači 2023. godine u odnosu na februar/veljaču 2022. godine, cijene su porasle za 13,0% (godišnja inflacija).