Investicije u stalna sredstva u Federaciji BiH u 2021. godini

Vrijednost ukupno ostvarenih investicija u stalna sredstva u Federaciji BiH za 2021. godinu (prvi rezultati) iznosi  3.755.792 hiljada KM. U odnosu na 2020. godinu, ostvarene investicije u stalna sredstva u 2021. godini su veće za 11,4%.