Godišnji Bruto domaći proizvod u 2021. godini

Godišnji  Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama (prvi rezultati) u Federaciji BiH za 2021. godinu iznosi 25.193.679  hiljada KM i nominalno je veći za 13,2% u odnosu na 2020. godinu. Realni rast BDP-a u 2021. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 8,0%.