TROGODISNJI PLAN RADA 2023-2025

OBAVJEŠTENJE


U skladu sa članom 11. Uredbe o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji BiH, Federalni zavod za statistiku je na web stranici objavio radnu verziju Trogodišnjeg plana rada za period 2023.-2025., a u svrhu konsultacija sa socio-ekonomskim partnerima i širom javnosti, u cilju dobijanja komentara i preporuka.

Ovdje možete preuzeti PDFEventualne komentare i preporuke trebate dostaviti u roku od 10 dana od dana objave (
18.03.2022.) putem e-mail adrese: [email protected].