Saopstenje za javnost – Kvartalni GDP

Tromjesečni bruto domaći proizvod (BDP)  Federacije BiH – III kvartal 2021.  godine

Realni rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u Federaciji BiH, prema prvoj procjeni,  u trećem tromjesečju 2021. godine u odnosu na isto tromjesečje 2020. godine iznosi  9,0%.

Realni rast BDP-a u prvih 9 mjeseci 2021. godine u poređenju sa istim periodom 2020. godine iznosi 8,2%. Također, ako posmatramo prva tri kvartala 2021. godine u odnosu na iste kvartale u 2020. i 2019. godini  može se zaključiti da su prva tri kvartala iz 2021. godine zabilježili veći rast nego što je to bilo u 2020. i 2019. godini.

Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, značajniji realni rast bruto dodane vrijednosti u trećem tromjesečju 2021. godine zabilježen je u djelatnostima:

  • Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikla; Prijevoz i skladištenje; Djelatnost pružanja smještaja te priprema i usluživanja hrane (G,H,I)27,9%;
  • Informacije i komunikacije (J) 11,8%;
  • Finansijske/Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (K)10,7%;
  • Vadjenje ruda i kamena, Prerađivačka industrija, Prozvodnja i snabdjevanje elektičnom energijom, plinom, parom i klimatizacija; Snabdijevanje/opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom , te djelatnosti sanacije okoliša (B, C, D, E) 9,2%, od toga Prerađivačka industrija (C)11,8%.