Indeksi potrošačkih cijena u oktobru/listopadu 2021. godine

Potrošačke cijene u oktobru/listopadu2021. godine, porasle su za 1,6% u odnosu na prethodni mjesec. U oktobru/listopadu2021. godine u odnosu na oktobar/listopad2020. godine, cijene su porasle za 4,3% (godišnja inflacija).