Saopćenje za javnost: informacija o potrošačkoj korpi

U cilju potpunog informisanja javnosti želimo podsjetiti da Federalni zavod za statistiku od 2008. godine ne izračunava i ne objavljuje vrijednost „Potrošačke korpe”. Potrošačka korpa koja se objavljivala do 2008. godine je sadržavala najvažnije životne namirnice iz kategorije ishrane i pića, te je po sadržaju i količinama predstavljala minimum potreba četveročlanog domaćinstva u segmentu ishrane. Ovaj indikator se obračunavao na osnovu metodologije koja je razvijena od strane bivšeg Saveznog zavoda za statistiku iz perioda SFRJ. U Evropskoj Uniji ne postoji standard za izračunavanje minimalne potrošačke korpe niti je proizvodnja ovog podatka obavezujuća u procesu pridruživanja EU, tako da se o njenoj usklađenosti sa EU standardima ne može govoriti.

Na osnovu podataka prikupljenih Anketom o potrošnji domaćinstava (posljednja provedena je u 2015. godini)  izračunavaju se prosječni mjesečni izdaci domaćinstava koji se po definiciji i metodološkom pristupu  ne mogu izjednačiti sa potrošačkom korpom koja je ranije objavljivana. Na osnovu navedene Ankete prosječni mjesečni izdaci domaćinstva sa prosječnim brojem članova ( 3,0 čllanova) u Federaciji BiH iznose 1.508,04 KM.  Kao što smo naprijed naveli, za razliku od potrošačke korpe koja se ranije objavljivala, prosječni mjesečni izdaci domaćinstva se ne odnose na minimalne potrebe za prehranu domaćinstva, nego na prosječnu potrošnju domaćinstava koja pored izdataka za hranu i piće obuhvata i izdatke za: alkoholna pića i duhan; odjeća i obuća; stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti; namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće; zdravstvo; prevoz; komunikacije; obrazovanje; rekreacija i kultura; restorani i hoteli i ostala dobra i usluge. U prosječne mjesečne izdatke domačinstva uključena je inputirana renta (procjenjeni iznos stanarine za vlasnike stambenih jedinica) i potrošnja iz vlastite proizvodnje koji zajdno čine oko  19,5% prosječne mjesečne potrošnje. S  obzirom na navedeno, prosječna potrošnja domaćinstava nikako se ne može poistovjetiti sa potrošačkom korpom.

Indeks potrošačkih cijena se obračunava u svrhu praćenja promjene kretanja cijena proizvoda i usluga koje domaćinstva kupuju radi lične potrošnje, a ne u svrhu definisanja iznosa potrošačke korpe. Za obračun ineksa potrošačkih cijena sve tri statističke inistitucije u Bosni i Hercegovini koriste jedinstvenu metodologiju i opšte prihvaćeni su od strane EUROSTAT-a.