TROMJESEČNI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, I tromjesečje 2019

Bruto domaći proizvod za I tromjesečje 2019. godine

Bruto domaći proizvod u Federaciji BiH za prvo tromjesečje 2019. godine, prema prvoj procjeni, realno je veći za 2,6%  u odnosu na isto tromjesečje 2018. godine.

 

Gross Domestic Product  for the first quarter of 2019

First estimate of Gross Domestic Product in Federation BiH for the first quarter 2019 presents real growth of 2.6% compared to the same quarter of the previous year.