Godišnji Bruto domaći proizvod u 2017. godini – prvi rezultati

Godišnji  Bruto domaći proizvod u tekućim cijenama (prvi rezultati) u Federaciji BiH za 2017. godinu iznosi 20.501.827  hiljada KM i nominalno je veći za 4,9% u odnosu na 2016. godinu. Godišnja stopa realnog rasta BDP-a u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,1%.