Zaposlenost, prosječna mjesečna neto i bruto plaća, april/travanj 2018.

Prosječna bruto plaća, IV 2018.             1.338 KM

Prosječna neto plaća, IV 2018.                  872 KM

Prosječna neto plaća, II-IV 2018.              869 KM

Broj zaposlenih osoba, IV 2018.                514.331

Broj nezaposlenih osoba, IV 2018.           337.127