Statistički standardi

IZVJEŠTAJI O KVALITETU I DOKUMENTI STATISTIČKIH STANDARDA


Cijene


12.10.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA-2015

12.10.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-INDEKS CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRISKIH PROIZVODA-2015

02.02.2011 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA 2010

Tržište rada


28.03.2019 IZVJEŠTAJ O KVALITETU za Statistiku plaća zaposlenih, 2018

26.12.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Anketa o radnoj snazi - 2018

25.12.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Istraživanje o troškovima rada - 2016

29.03.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Mjesečni izvještaj o zaposlenim i plaći Rad – 1 2017

29.12.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Anketa o radnoj snazi - 2017

04.04.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU RAD-1-2016

29.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Anketa o radnoj snazi 2016

01.03.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAPOSLENIMA I PLAĆI RAD-1 2015

30.12.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU- ANKETA O RADNOJ SNAZI 2015

28.12.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAPOSLENIMA I PLAĆI RAD-1 2014

19.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA MJESEČNO ISTRAŽIVANJE O ZAOPOSLENIM I PLAĆI RAD-1 2013

19.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ANKETA O TROŠKOVIMA RADA 2012

12.12.2014 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA ANKETA O RADNOJ SNAZI 2014

16.06.2011 IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA ANKETE O RADNOJ SNAZI 2011

Demografija


2018

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Procjene broja stanovnika u Federaciji BiH 2018

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika prirodnog kretanja stanovništva 2017.

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika unutarnjih migracija, 2017

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika razvedenih brakova, 2017

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika zaključenih brakova, 2017

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika umrlih osoba, 2017

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-Statistika rođenih u 2017.

2017

03.10.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Procjene broja stanovnika u Federaciji BiH 2017

02.10.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika unutarnjih migracija, 2016

02.10.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika prirodnog kretanja stanovništva, 2016

02.10.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika razvedenih brakova, 2016

02.10.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika zaključenih brakova, 2016

02.10.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika umrlih osoba, 2016

02.10.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016

2016

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika razvedenih brakova 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Migracije stanovništva 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika prirodnog kretanja stanovništva 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika zaključenih brakova 2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Statistika umrlih osoba-2015.

22.12.2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-Statistika rođenih u 2015.

30.09.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU –Statistika unutarnjih migracija,2014

09.09.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika prirodnog kretanja stanovništva, 2014

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika razvedenih brakova, 2014

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika zaključenih brakova, 2014

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika umrlih osoba, 2014v

23.07.2015 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2014

Trgovina i ostale usluge


25.12.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU -Tromjesečni izvještaj distributivna trgovina 2017

28.09.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Mjesečni indikatori trgovine na malo 2017

26.12.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU -Tromjesečni izvještaj distributivna trgovina 2016

28.09.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Mjesečni indikatori trgovine na malo 2016

09.12.2016 Izvještaj o kvalitetu-Tromjesečni izvještaj distributivna trgovina 2015

25.12.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU - Kvartalni indikatori za ostale uslužne djelatnosti 2017

Obrazovanje


27.12.2016 Izvještaj o kvalitetu-Finansijska statistika obrazovanja - 2015.

Pravosuđe


30.07.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-Punoljetni počinitelji krivičnih dijela 2017

30.07.2018 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-Maloljetni počinitelji krivičnih dijela 2017

30.06.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-Punoljetni počinitelji krivičnih dijela 2016

30.06.2017 IZVJEŠTAJ O KVALITETU-Maloljetni počinitelji krivičnih dijela 2016

 

Ostali dokumenti statističkih standarda


07.05.2017 Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.), BOS

07.05.2017 Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.), HR

07.05.2017 Стратегија за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине (2016.-2021.), СР

07.05.2017 Strategy for advancement of rights and status of persons with disabilities in the Federation of Bosnia and Herzegovina (2016-2021)EN-4

16.12.2013 VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

16.06.2013 Implementacija Kodeksa prakse evropske statistike u Federalnom zavodu za statistiku - samoprocjena i buduće aktivnosti

16.06.2013 PLAN BORBE PROTIV KORUPCIJE

16.07.2011 ORDINANCE ON DISTRIBUTION OF PUBLICATIONS Federal Bureau of Statistics in 2011

16.06.2010 UPUTSTVO o načinu korekcije grešaka u publiciranim izdanjima

16.06.2009 OBRAZAC ZABILJEŠKE O GRESCI