Poslovni registri

Poslovni registri

Registar poslovnih subjekata


PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA ILI DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA (Bosanski)    pdf RPS  iko_excel RPS

PRIJAVA ZA RAZVRSTAVANJE PO DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA ILI DIJELA POSLOVNOG SUBJEKTA (Hrvatski)     pdf RPS  iko_excel RPS 


PRIJAVA ZA PROMJENU PRETEŽNE (GLAVNE) DJELATNOSTI (Bosanski)     pdf PPL-D    iko_excel PPL-D

PRIJAVA ZA PROMJENU PRETEŽNE (GLAVNE) DJELATNOSTI (Hrvatski)      pdf PPL-D    iko_excel PPL-D